Klaaglied

Klagend draag ik
wereldwijd leed
schokkend nieuws
persoonlijk verdriet

Klagend bid ik:
God in de hemel
waarom, waartoe
ik begrijp dit allemaal niet.

Geraakt vraag ik
om bescherming
zicht op God
die alle dingen ziet.