Wildcamera

Gisteren zijn we naar de Edese hei geweest. De zon kreeg weinig kans, maar de rode schapenzuring zorgde voor een fraai kleuraccent.

Er vlogen veel spreeuwen rond, een groot deel was juveniel. Hier hebben ze allemaal even pauze, de bruine vogels met donkere snavel zijn de jonge exemplaren.

Iets naar rechts hupte een witte vlek tussen de rode zuring. Even goed zoeken en daar staken twee konijnenkoppies boven het maaiveld. Ook een ouder-kind tafereeltje.

Bij deze geelgors moesten we even ons best doen om het beestje op naam te brengen. Want zo opgelicht spat het geel er vanaf. Maar in het veld zagen we eigenlijk alleen zijn silhouet en moesten we raden naar de kleur.

Zowel gisteren als vandaag zagen we door het landschap verspreid vingerhoedskruid bloeien. De botanische naam Digitalis betekent vinger en die naam is gegeven omdat de bloem om een vinger past. De Nederlandse naam is afgeleid van de vorm van de bloem, die op een vingerhoed lijkt.

Op de ‘hoofdwegen’ van het bos bij Leersum was het druk, wij zoeken dan ook altijd de smalle paadjes op. Veel spannender en avontuurlijker:

Een gedeelte van het bos bestaat uit hoge naaldbomen. De variatie is daar ver te zoeken en ik denk dat er ook weinig ander leven zich ophoud.

Ze zijn bezig daar verandering in te brengen. Hele stukken waren open gekapt. Daar is dan meteen ruimte voor groen. Er was een wildcamera opgehangen, wellicht om te kijken of de open plekken effect hebben op het dierleven. Ik hoor wat op rechts en daar staat een ree. Dat is nou ook toevallig! We lopen verder, Jeff zwaait nog even naar de wildcamera. En zit te geinen met mij. Dat is allemaal vastgelegd, de natuurbeheerders zullen wel denken… wat een vreemde vogels die twee.

Verderop komen we nog een ree tegen, die in het hoge gras van sappige planten aan het snoepen was:

We hadden ook een missie vanmiddag, namelijk een boomstronkje scoren. Het voederhuis staat nu op een gietijzeren geval, maar dat is te onnatuurlijk. Dus keken we goed om ons heen voor een alternatief. We hadden een hele mooie stronk gevonden, maar die paste niet in de rugtas. Dus het werd een lagere, missie alsnog geslaagd.