Water in de hoofdrol

Gisteren zijn we naar een natuurgebied bij Arnhem geweest: Het Waterrijk (eerst de oost- en daarna de westkant). En inderdaad aan water geen gebrek. Tel daarbij ook nog enorme rietvelden op en dan heb je alle ingrediënten voor een rijke hoeveelheid aan water- en rietvogels. We telden er wel 42 soorten. De score liep snel op bij het volgende vogeleilandje, aan het eind van deze blog staan de 11 soorten die hier te ontdekken zijn:

Erg leuk waren de kokmeeuwen die af en aan vlogen. Ze scheerden laag over het water en visten daarbij met regelmaat iets lekkers op (zie de snavel van de onderste meeuw).

En dan al die vogelgeluiden om je heen, een gekrijs en gekwetter van jewelste. Verder was het een mooie uitdaging om die acrobatische manoeuvres vast te leggen.

Een zanglijster bleef eventjes tussen de bloemetjes poseren, dit in tegenstelling tot het vrouwtje baardman die zwiepend op de rietstengels de samengeschoolde fotografen op de proef stelde. Ik nam genoegen met een bewijsfoto, waarna we de rust weer opzochten.

Net iets verderop stonden een paar kluten te foerageren, een sierlijke zwart-wit vogel die het prima doet in een zwart-wit opname:

Deze ijsvogel nam plaats op een paaltje. Door alle belijningen (wellicht om toekomstig riet structuur te geven) was het een bijzonder schouwspel.

Nog een laatste leuke waarneming mogen noteren, namelijk een kleine zilverreiger. Geen zeldzaamheid, maar ook zeker geen algemene soort. Wat kleiner dan zijn grote neef met als extra kenmerk de gele tenen. Die zijn in deze setting niet te bewonderen, maar even later werd het bewijs geleverd toen de reiger de rietkant instapte. Check!

Ook vandaag nog even erop uit geweest, namelijk een klompenpad gelopen bij Scherpenzeel.

Op klompen lopen lijkt me niet wat, maar goed schoeisel heb je toch echt wel nodig. Veel bospaden zijn erg zompig.

Best wat bosvogels gehoord en gezien zoals de havik, buizerd, bonte specht, vink, mezen en dat soort spul. Ze lieten zich niet makkelijk fotograferen, dus dan gaat de blik ook naar beneden. In de bermen bloeit nu volop een leuk, wit bloemetje. Het blijkt om de Grote muur te gaan, met vijf kroonbladen die diep gespleten zijn, behorend tot de anjerfamilie. Bijzondere naamgeving voor zo’n frêle bloemetje…

Er kwam een hele donkere lucht aan en het begon te spetteren. Laten we nou net langs een bouwvallige houtopslag lopen, hier hebben we de bui uitgezeten op een paar stukken boomstam die we als kruk hebben neergezet. Zie je ons al zitten ;-).

Na de bui in rap tempo richting de auto gelopen, want er zou nog meer water vallen. We hebben het net op tijd gehaald.

Om nog even terug te komen op de vogels van vogeleiland, dit zijn de soorten:
Aalscholver, bergeend, grauwe gans, grutto, kluut, knobbelzwaan, kokmeeuw, krakeend, meerkoet, nijlgans en wilde eend.