Ontelbaar… plus 1

In het weekend gaan Jeff en ik er vaak op uit om te vogelen, zo ook vandaag. Meestal kijken we van tevoren naar bijzondere waarnemingen in de buurt en dit keer was het de roodhalsgans die in de buurt van Randwijk was gespot. Een bijzondere waarneming want de roodhalsgans is vrij zeldzaam in Nederland, het is een dwaalgast (= een vogel die slechts zelden, vaak door verdwalen, in een gebied aangetroffen wordt).

Een kleine uitsnede van de uiterwaarden met duizenden kolganzen en andere vogels

We reden via de Rijnbanddijk richting Arnhem en op een gegeven moment zagen we enorme aantallen ganzen en andere vogels. Op een veilige plek de auto aan de kant gezet en dan is het een kwestie van zoeken. Maar het waren zoveel vogels, niet te tellen. Enorme hoeveelheden kolganzen maar ook meeuwen, zwanen, kieviten, spreeuwen, brandganzen en nog veel meer.

En opeens had Jeffrey ‘m in het vizier, tussen de kolganzen zat 1 roodhalsgans. En zie dan maar eens uit te leggen waar ik mijn verrekijker op moet richten. ‘Waar de zwanen zwemmen en dan bij dat paaltje iets naar links en dan naar boven…’ Uiteindelijk had ik ‘m ook te pakken. Zo bijzonder om deze soort te spotten. Later nog op een andere plek gaan staan om ‘m iets beter vast te kunnen leggen:

Roodhalsgans tussen de kolganzen