Exoot

De ochtend was erg nat, maar in de middag klaarde het op. Dat wil zeggen: het stopte met regenen. Nog steeds donkere wolkenpartijen en heel veel wind. Op de heenweg had ik die mee, dat ging als een tierelier. Maar zodra de wind van zij kwam, moest ik het stuur goed vasthouden om enigszins recht te blijven fietsen. Ook voor vogels is die harde wind een uitdaging, deze torenvalk-dame had het nogal te stellen. Zelfs uitrusten op een paaltje viel niet mee. Deze twee patrijzen hadden minder hinder, zo dicht bij de grond gaat het meeste over je heen.

Bij het jagershuisje krioelde het van de spreeuwen. Zo’n zwerm is continu in beweging, eerst wat verder weg, maar ze kwamen steeds dichterbij. Ik ging op mijn hurken zitten en zag ze het pad over komen, waar ik zat. Ze bleven maar gaan, van links naar rechts en weer terug. Op een gegeven moment zat ik IN de zwerm, wat een geweldige ervaring.

Al behoorlijk voldaan ging ik weer richting huis. Langs dat pad worden een heel aantal weilanden afgegraven en sloten verbreed. Het fietspad is daar aan weerszijden omgeven door water, het is net of je op een dijkje fiets. Prachtig. Het was alleen wel opletten geblazen vanwege de harde wind. En juist daar zag ik twee zwarte zwanen, naast een paartje witte knobbelzwanen met jong.

Ik wilde wat extra informatie over deze zwanen opzoeken, maar op de site van de vogelbescherming kwam deze soort niet tevoorschijn. Toen de ANWB Vogelgids erbij gepakt, daar krijgt deze soort ook geen plekje tussen de ‘gewone’ vogels. Helemaal achterin, onder de noemer van ‘ingevoerde soort’, staan een paar regels vermeld. Wikipedia gaat verder en komt met leuke weetjes over deze exoot: De zwarte zwaan heeft van alle zwanen de langste hals: meer dan half zo lang als de totale lichaamslengte. Deze soort komt van nature voor in AustraliĆ«, TasmaniĆ« en Nieuw-Zeeland. Hij leeft in zoet- en brakwatergebieden. In 1696 ontdekte een Europeaan deze zwarte zwanen aan de Zwanenrivier bij het hedendaagse Perth. Tot dan toe stonden zwarte zwanen in Europa bekend als voorbeeld van iets wat niet bestond. De ontdekking kreeg daarom spreekwoordelijke betekenis: een zwarte zwaan is een term voor een zeldzame onverwachte gebeurtenis die niet te voorspellen is. Kijk, het is maar dat je het weet.