Hagel en sneeuw

Nu begrijp ik wat ze bedoelen met: felle opklaringen. Vandaag is zo’n dag dat de zon en donkere, dreigende wolken elkaar aflossen. Niet geleidelijk maar ineens. Je kunt de buien letterlijk zien aankomen, als je pech hebt moet je erdoorheen maar je kan er bij wijze van spreken ook zo uit fietsen. En dan schijnt het zonnetje weer alsof er niets aan de hand is geweest.

Zoals de foto laat zien, heeft het ook gehageld. En de ‘sneeuw’, die kwam van de bloesembomen. Een bijzonder tafereel: donkere lucht, flinke hagelkorrels die omlaag stuiterden en lichte, dwarrelende bloesemblaadjes ertussendoor.